Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.01-2019 mbi miratimin e Kalendarit të takimeve të KPF-ca dhe KK- Pejë për vitin 2019.

2019/02/08 - 11:20

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.01-2019 mbi miratimin e Kalendarit të takimeve të KPF-ca dhe KK- Pejë për vitin 2019.