Republika e Kosoves

Pejë

Vendiumi nr: 01/2020 Mbi Miratimin e Kalendarit të Takimeve të Kpf dhe KK-Pejë per Vitin 2020

2020/02/12 - 7:57

Forma e aplikacionit: Vendiumi nr: 01/2020 Mbi Miratimin e Kalendarit të Takimeve të Kpf dhe KK-Pejë per Vitin 2020