Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.06-2020 mbi formimin e Komisionit perzgjedhes për drejtor, zavendesdrejtor etj..

2020/02/12 - 8:05

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.06-2020 mbi formimin e Komisionit perzgjedhes për drejtor, zavendesdrejtor etj..