Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.13-2020 për lirimin nga pagesa tarifore sipas Rregullorës Nr.01-2019.

2020/05/14 - 10:26

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.13-2020 për lirimin nga pagesa tarifore sipas Rregullorës Nr.01-2019.