Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.44-2020 mbi transferin e mjeteve buxhetore

2020/08/26 - 2:46

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.44-2020 mbi transferin e mjeteve buxhetore