Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.59-2018 mbi miratimin e Planit të punës së KK Pejë për vitin 2019.

2018/11/01 - 3:47

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.59-2018 mbi miratimin e Planit të punës së KK Pejë për vitin 2019.