Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.68/2018 Mbi miratimin në parim dhe dhënien në diskutim publik të Draft-Rregullores Nr._/2018 për ngarkesa dhe gjoba komunale

2018/12/31 - 11:13

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.68/2018 Mbi miratimin në parim dhe dhënien në diskutim publik të Draft-Rregullores Nr._/2018 për ngarkesa dhe gjoba komunale