Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.84-2019 dt.27.12.2019 mbi aprovimin e Planit Komunal për rintegrim të përsonave të riatdhesuar 2019 – 2020

2020/02/12 - 6:30

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.84-2019 dt.27.12.2019 mbi aprovimin e Planit Komunal për rintegrim të përsonave të riatdhesuar 2019 – 2020