Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.86-2019 dt.27.12.2019 mbi aprovimin e staregjisë dhe Planit të veprimit 2020 – 2025 për zhvillimin e burimeve njerëzore për rritjen e punësimit në Rajonin e Pejës.

2020/02/12 - 6:55

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.86-2019 dt.27.12.2019 mbi aprovimin e staregjisë dhe Planit të veprimit 2020 – 2025 për zhvillimin e burimeve njerëzore për rritjen e punësimit në Rajonin e Pejës.