Republika e Kosoves

Pejë

Vendim Nr.87-2022 mbi miratimin e Planit te punes se Auditort te brendshem per vitin 2023 dhe Plani i punës se Auditort të Brendshem per vitin 2023

2023/01/17 - 4:34

Forma e aplikacionit: Vendim Nr.87-2022 mbi miratimin e Planit te punes se Auditort te brendshem per vitin 2023 dhe Plani i punës se Auditort të Brendshem per vitin 2023