Republika e Kosoves

Pejë

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 31.05.2022

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I JASHTËZAKONSHËM I KUVENDIT KOMUNAL TË PEJËS 20.05.2022

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 04.05.2022

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 28.03.2022

TRANSMETIMI LIVE SEANCA SOLEMNE E KUVENDIT TË KOMUNËS-ME RASTIN E EPOPES SE UÇK-SË 05.03.2022

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 28.02.2022

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 31.01.2022

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 22.12.2020

Seanca Inauguruese e Kuvendit të Komunës së Pejës 30.11.2021