Republika e Kosoves

Pejë

VEGËZA NDIHMËSE

Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës

www.rks-gov.net

 

Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë

www.mti-ks.org

 

Kiesa

www.kiesa.rks-gov.net

 

 

Agjencia e Rexhistrimit te Bizneseve

www.arbk.rks-gov.net

 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

www.mzhe-ks.net

 

Webfaqja e sektorit të turizmit

www.pejatourism.org

 

Asociacioni i Komunave të Kosovës

www.glv-agroturizmi.org

 

Asociacioni i Komunave të Kosovës

www.komunat-ks.net

 

Grupi Lokal i Veprimit “Agroturizmi”
www.glv-agroturizmi.org