Republika e Kosoves

Podujevë

Qendra për Punë Sociale

Osman Jashari , drejtor

Tel: 038/571-838

e-mail: Osman.Jashari@rks-gov.net