Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Asfaltimi i rrugës Turuqicë - Herticë
615-23-10888-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
23-10-2023
Data e mbylljes së tenderit:
01-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-10-23T00:46:00
Vlera e kontratës:
759336.69 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Asfaltimi i rrugës Turuqicë - Herticë 759336.69 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik NNT ABC SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K. Asfaltimi i rrugës Turuqicë - Herticë 734012.72 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi i rrugës Turuqicë - Herticë 796752.96 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NNT BINI SH.P.K.; INTEGRAL Sh.p.k. Asfaltimi i rrugës Turuqicë - Herticë 899484.04 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugës Turuqicë - Herticë 978903.6 EUR