Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë - Prishtinë deri në rrugën Vllezërit Frashëri
615-23-12595-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
15-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
26-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-15T01:13:00
Vlera e kontratës:
983527.01 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë - Prishtinë deri në rrugën Vllezërit Frashëri 983527.01 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik NNT ABC SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.; NNT BINI SH.P.K. Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë - Prishtinë deri në rrugën Vllezërit Frashëri 851286.51 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Haxha Kom SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë - Prishtinë deri në rrugën Vllezërit Frashëri 1480844.53 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Musliu KFZ GmbH Dega në Kosovë; Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë - Prishtinë deri në rrugën Vllezërit Frashëri 968222.06 EUR
BENI - COM SH.P.K. Ndërtimi i rrugës lidhëse nga magjistralja Podujevë - Prishtinë deri në rrugën Vllezërit Frashëri 956969.43 EUR