Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve fekale dhe atmosferike
615-23-4020-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
04-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
13-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-04T01:23:00
Vlera e kontratës:
3061853.52 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve fekale dhe atmosferike - llot II 277805.39 EUR
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve fekale dhe atmosferike - llot I 2784048.13 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi