Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Zgjerimi, ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Xhemajl Mustafa
615-23-4577-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
18-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
27-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të
Vlera e parashikuar:
2023-05-18T00:46:00
Vlera e kontratës:
1354951.29 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Zgjerimi, ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Xhemajl Mustafa 1354951.29 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi