Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Mirëmbajtja e ndriqimit publik
615-23-4701-2-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
17-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
07-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-17T00:48:00
Vlera e kontratës:
50000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Mirëmbajtja e ndriqimit publik 50000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi