Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i infrastrukturës sportive
615-23-4884-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
22-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
12-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-22T00:35:00
Vlera e kontratës:
450000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i infrastrukturës sportive 450000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi