Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Ndriçimi publik në qytet
615-23-5167-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
24-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
13-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-24T01:01:00
Vlera e kontratës:
125540.88 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndriçimi publik në qytet 125540.88 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi