Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Letanc, Peran dhe Llapashticë
615-23-5185-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
24-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
13-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-24T01:02:00
Vlera e kontratës:
139377.67 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Letanc, Peran dhe Llapashticë 139377.67 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi