Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lladofc dhe Shajkofc
615-23-5225-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
25-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
14-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-25T00:58:00
Vlera e kontratës:
59918 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lladofc dhe Shajkofc 59918 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi