Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Mirëmbajtja e fontanave në sheshin e qytetit
615-23-5286-2-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
25-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
01-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-25T00:58:00
Vlera e kontratës:
8400 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Mirëmbajtja e fontanave në sheshin e qytetit 8400 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi