Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Furnizim dhe servisim i aparateve për fikjen e zjarrit
615-23-5360-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
29-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
06-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-29T00:43:00
Vlera e kontratës:
8000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim dhe servisim i aparateve për fikjen e zjarrit 8000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi