Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Mirëmbajtja e infrastrukturës publike (kanalizim fekal dhe atmosferik)
615-23-5436-2-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
30-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
20-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-30T00:58:00
Vlera e kontratës:
50000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Mirëmbajtja e infrastrukturës publike (kanalizim fekal dhe atmosferik) 50000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi