Republika e Kosoves

Podujevë

Detajet e Tenderit

Asfaltimi i rrugëve në Orllan me rrethinë
615-23-5555-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
01-06-2023
Data e mbylljes së tenderit:
21-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-06-01T00:54:00
Vlera e kontratës:
209158.53 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Asfaltimi i rrugëve në Orllan me rrethinë 209158.53 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi