Republika e Kosoves

Podujevë

EKSTRAKT nga Procesverbali i mbajtur më 01 prill 2020, në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa.

2020/06/29 - 11:41

Forma e aplikacionit: EKSTRAKT nga Procesverbali i mbajtur më 01 prill 2020, në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa.