Republika e Kosoves

Podujevë

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur më 02 nëntor 2018, në mbledhjen e XIII (trembëdhjetë) të Kuvendit të Komunës së Podujevës, mandati i VI.

2019/02/01 - 2:52

Forma e aplikacionit: Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur më 02 nëntor 2018, në mbledhjen e XIII (trembëdhjetë) të Kuvendit të Komunës së Podujevës, mandati i VI.