Republika e Kosoves

Podujevë

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur më 09 janar 2019 në mbledhjen e VII-të të Komitetit pët Komunitete, mandati i VI

2019/02/07 - 9:26

Forma e aplikacionit: Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur më 09 janar 2019 në mbledhjen e VII-të të Komitetit pët Komunitete, mandati i VI