Republika e Kosoves

Podujevë

EKSTRAKT nga Procesverbali i mbajtur më 29 nëntor 2018, në mbledhjen e VIII-të (tetë), mandati VI, të Komitetit për Politikë dhe Financa.

2019/02/01 - 2:54

Forma e aplikacionit: EKSTRAKT nga Procesverbali i mbajtur më 29 nëntor 2018, në mbledhjen e VIII-të (tetë), mandati VI, të Komitetit për Politikë dhe Financa.