Republika e Kosoves

Podujevë

Shpenzimet

RAPORTET E SHPENZIMEVE 2022
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve korrik 2022
Raporti mujor i të  hyrave dhe shpenzimeve qershor 2022
Raporti mujor i të hyrave dhe shpenzimeve maj 2022
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve  prill 2022
Raporti mujor i të hyrave dhe shpenzimeve mars 2022
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve shkurt 2022
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve-janar 2022 
RAPORTET E SHPENZIMEVE 2021
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve-dhjetor 2021
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve-Nëntor 2021
Raporti mujor i të hyrave dhe shpenzimeve -Tetor 2021
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve-Shtator 2021
Raporti mujor i të hyrave dhe shpenzimeve Gusht 2021
Raporti mujor i të hyrave dhe shpenzimeve Korrik -2021
Raporti mujor i të hyrave dhe shpenzimeve-Qershor 2021
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve-Maj 2021 
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve-Prill 2021
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve Mars 2021
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve Shkurt 2021
Raporti mujor i te hyrave dhe shpenzimeve Janar 2021
RAPORTET E SHPENZIMEVE 2020
Raporti mujor i të hyrave dhe shpenzimeve  janar-dhjetor 2020
Raporti mujor i të hyrave dhe shpenzimeve janar-tetor  2020
Raporti mujor i të hyrave dhe shpensimeve janar-shtator  2020 
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve janar-gusht 2020
RAPORTET E SHPENZIMEVE 2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve -dhjetor 2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve-nëntor  2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve -tetor 2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve-shtator 2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve-korrik 2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve-qershor 2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve-maj  2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve-prill  2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve -mars 2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve-shkurt  2019
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve-janar 2019