Republika e Kosoves

Podujevë

Kontratë-Ndërtimi i kanalizimit fekal në Peran(lagja Idrizi, Plakolli) Dumnicë e Epërme (lagja Rudari dhe Batllavë (lagja Hyseni, Bajraktari)

2019/05/24 - 4:00

Forma e aplikacionit: Kontratë-Ndërtimi i kanalizimit fekal në Peran(lagja Idrizi, Plakolli) Dumnicë e Epërme (lagja Rudari dhe Batllavë (lagja Hyseni, Bajraktari)