Republika e Kosoves

Podujevë

PROJEKT -Harta Zonale e Komunës së Podujevës 2020-2028

Vendim për vënie në shqyrtim publik-Projekt Harta Zonale e Komunës së Podujevës 2020-2028.

Vendim për vënie në diskutim publik-Draft Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal  – 2020-2022

Vendimi për vënie në diskutim publik -Draft Strategjia e Zhvillimit të  Turizmit 2019-2021, në Komunën e Podujevës.

Vendim per veinie në diskutim publik të Propozim Rregullores  për orar të punës së bisneseve,që operojnë në Komunën e Podjevës

Vendim per vënie në diskutim publik të:

Vendim për vënien në diskutim publik të propozim programit trevjeçar të banimit 2019-2021