Republika e Kosoves

Podujevë

Njoftim për kandidadtin më të suksesshëm-Udhëheqës i Sektorit të Tatimti në Pronë

2019/04/17 - 9:22

Forma e aplikacionit: Njoftim për kandidadtin më të suksesshëm-Udhëheqës i Sektorit të Tatimti në Pronë