Republika e Kosoves

Podujevë

Telefonat me rëndësi

Kryetari i Komunës

038/200 41-000

038/200 35-052

Nënkryetari i Komunës

038/200 41-001

Kryesuesi i Kuvendit

038/200 41-013

Centrali telefonik i Komunës

038/200 35-038

Drejtoria për Administratë

038/200 41-002

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

038/200 41-003

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

038/200 41-005

Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

038/200 41-006

Drejtoria për Arsim

038/200 41-004

Drejtoria për Inspeksion

038/200 41-010

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

038/200 41-008

Drejtoria për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi

038/200 41-007

Drejtoria për Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

038/200 41-009

Drejtoria për Bujqësi. Pylltari dhe Zhvillim Rural

038/200 41-011

Drejtoria për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik

038/200 41-012

Zyra për Informim

038/200 41-018

Zyra për Alarmim

038/200 41-064

Departamenti i Prokurimit

038/200 41-021

Shërbimi i Gjendjes Civile – Ofiqaria

038/200 41 -025

Shërbimi i Gjendjes Civile ORLLAN

038/200 41 -077

Shërbimi i Gjendjes Civile BATLLAVË

038/200 41 -078

Shërbimi i Gjendjes Civile SVEQËL

038/200 41 -071

Shërbimi i Gjendjes Civile LUPÇ

038/200 41 -076

Shërbimi i Gjendjes Civile LLUZHAN

038/200 41 -032

Shërbimi i Gjendjes Civile LLAPASHTICË

038/200 41 -075

Shërbimi i Gjendjes Civile BRADASH

038/200 41 -074

Shërbimi i Gjendjes Civile KËRPIMEH

038/200 41 -073

Shërbimi i Gjendjes Civile DUMNICË

038/200 41 -072

Regjistrimi Civil – Letërnjoftime e Pasaporta

038/200 35-045

Rexhistrimi i Automjeteve

038/200 19-524

Komiteti i Fshatrave dhe Lagjeve

038/200 41-035

Zyra për Teknologji Informative

038/200 41-111

Gjykata Komunale

038/570-001

Stacioni Policor

038/571-803

Brigada e Zjarrfikësve

038/200 19-734

PTK

038/570-000

KEDS

KOSTT

501/701-1000

038/570-854

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare

038/570-010

Ujësjellësi

038/570-507

Stacioni i autobusëve

038/570-044

Kompania e ujësjellësit rajonal KUR “Prishtina”

038/570-507

Kompania Rajonale e Mbeturinave (KRM) “Pastrimi”

038/570-507

Ndërmarrja Publike për Banim

038/570-656