Republika e Kosoves

Podujevë

Plani i prokurimit për vitin 2019

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara publike 2018

Plani i prokurimit për vitin 2018

Planifikimi i Prokurimit për vitin 2017