Republika e Kosoves

Podujevë

 

Të plotësohet pyetësori nga MAPL në bashkëpunim me Këshillin e Evropës dhe ALDA për “Çmimi Evropian I Ekselencës në Qeverisje (ELoGE)”.

 

– Pyetësor për punonjësit komunalë:

 

https://forms.gle/2EEnYPpJVRAAtwMS9

 

– Pyetësor për këshilltarë:

 

https://forms.gle/SoUKJdY7eDLhfJQc9

 

– Pyetësor për qytetarë:

 

https://forms.gle/Dcs7ke6hPKfyuLNm6