Republika e Kosoves

Podujevë

Numri i Banoreve

Në bazë të regjistrimit të popullsisë nga Enti i Statistikave në vitin 2011, Komuna e Podujevës ka 88.499 banorë.