Republika e Kosoves

Podujevë

TELEFONAT ME RËNDËSI

Kryetari i Komunës 038/200 41-000

Nënkryetari i Komunës 038/200 41-001

Kryesuesi i Kuvendit 038/200 41-013

Centrali telefonik i Komunës 038/200 35-038

Drejtoria për Administratë 038/200 41-002

Drejtoria për Buxhet dhe Financa 038/200 41-003

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 038/200 41-005

Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit 038/200 41-006

Drejtoria për Arsim 038/200 41-004

Drejtoria për Inspeksion 038/200 41-010

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport 038/200 41-008

Drejtoria për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi 038/200 41-007

Drejtoria për Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim 038/200 41-009

Drejtoria për Bujqësi. Pylltari dhe Zhvillim Rural 038/200 41-011

Drejtoria për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik 038/200 41-012

Zyra për Informim 038/200 41-018

Zyra për Alarmim 038/200 41-064

Departamenti i Prokurimit 038/200 41-021

Shërbimi i Gjendjes Civile – Ofiqaria 038/200 41 -025

Shërbimi i Gjendjes Civile ORLLAN 038/200 41 -077

Shërbimi i Gjendjes Civile BATLLAVË 038/200 41 -078

Shërbimi i Gjendjes Civile SVEQËL 038/200 41 -071

Shërbimi i Gjendjes Civile LUPÇ 038/200 41 -076

Shërbimi i Gjendjes Civile LLUZHAN 038/200 41 -032

Shërbimi i Gjendjes Civile LLAPASHTICË 038/200 41 -075

Shërbimi i Gjendjes Civile BRADASH 038/200 41 -074

Shërbimi i Gjendjes Civile KËRPIMEH 038/200 41 -073

Shërbimi i Gjendjes Civile DUMNICË 038/200 41 -072

Regjistrimi Civil – Letërnjoftime e Pasaporta 038/200 35-045

Rexhistrimi i Automjeteve 038/200 19-524

Komiteti i Fshatrave dhe Lagjeve 038/200 41-035

Zyra për Teknologji Informative 038/200 41-111

Gjykata Komunale 038/570-001

Stacioni Policor 038/571-803

Brigada e Zjarrfikësve 038/200 19-734

PTK 038/570-000

KEDS 0800 791 00

KOST 038/570-854

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 038/570-010

Ujësjellësi 038/570-507

Stacioni i autobusëve 038/570-044

Kompania e ujësjellësit rajonal KUR “Prishtina” 038/570-507

Kompania Rajonale e Mbeturinave (KRM) “Pastrimi” 038/570-507

Ndërmarrja Publike për Banim 038/570-656