Republika e Kosoves

Podujevë

Ekstraktet e procesverbaleve të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi