Republika e Kosoves

Podujevë

Rregullore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2019

2018/12/29 - 12:23

Forma e aplikacionit: Rregullore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2019