Republika e Kosoves

Podujevë

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE JANAR-DHJETOR 2020
RAPORTI MUJOR I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE JANAR-TETOR 2020
RAPORTI   I TË HYRAVE  DHE SHPENZIMEVE  JANAR-SHTATOR 2020 
RAPORTI  I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE JANAR-GUSHT  2020
RAPORTI I SHPENZIMEVE -DHJETOR 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-DHJETOR 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-NËNTOR  2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-TETOR 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-SHTATOR  2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-KORRIK  2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-QERSHOR  2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-MAJ 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-PRILL 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE- MARS 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE -SHKURT 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE- JANAR- 2019