Republika e Kosoves

Podujevë

RAPORTI I SHPENZIMEVE -KORRIK 2020
RAPORTI I SHPENZIMEVE-QERSHOR 2020
RAPORTI I SHPENZIMEVE-MAJ 2020
RAPORTI I SHPENZIMEVE-PRILL2020
RAPORTI I SHPENZIMEVE-MARS 2020
RAPORTI I SHPENZIMEVE-SHKURT 2020
RAPORTI I SHPENZIMEVE-JANAR 2020
RAPORTI I SHPENZIMEVE -DHJETOR 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-DHJETOR 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-NËNTOR  2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-TETOR 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-SHTATOR  2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-KORRIK  2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-QERSHOR  2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-MAJ 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE-PRILL 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE- MARS 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE -SHKURT 2019
RAPORTI I SHPENZIMEVE- JANAR- 2019