Republika Kosovo

Podujevo

Njoftim për nënshkrimin e kontratës-Ndërtimi i kanalizimeve fekale në qytet dhe fshatra

2019/12/10 - 2:48

Oblik aplikacije: Njoftim për nënshkrimin e kontratës-Ndërtimi i kanalizimeve fekale në qytet dhe fshatra