Republika Kosovo

Podujevo

Odluku o uslovima, načinu i rok trajanja koriščenje kuča zastanovanje u vlasništvo Opštine u naselju palih boraca u selo Balovac

2019/12/27 - 11:05

Oblik aplikacije: Odluku o uslovima, načinu i rok trajanja koriščenje kuča zastanovanje u vlasništvo Opštine u naselju palih boraca u selo Balovac