Republika Kosovo

Podujevo

Odluku za realokaciju (ponovnadodela)opštinskog budžeta za 2019 godinu

2019/11/27 - 2:32

Oblik aplikacije: Odluku za realokaciju (ponovnadodela)opštinskog budžeta za 2019 godinu