Republika Kosovo

Podujevo

Odluku za usvajanje posebne liste opštinske nepokretnih imovina koja se planiranje dati na koriščenje tokom 2020-godine

2020/01/13 - 3:06