Republika Kosovo

Podujevo

Posebna lista nepokretne Opštinske imovine koja se planira dati na koriščenje tokom 2020 godine

2019/12/27 - 10:56

Oblik aplikacije: Posebna lista nepokretne Opštinske imovine koja se planira dati na koriščenje tokom 2020 godine