Republika Kosovo

Podujevo

Vendim për miratimin e listës së veçantë të pronave të paluajtshme të Komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim gjatë vitit 2020

2020/01/13 - 2:06

Oblik aplikacije: Vendim për miratimin e listës së veçantë të pronave të paluajtshme të Komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim gjatë vitit 2020