Republika e Kosoves

Podujevë

VENDIM PËR FORMIMIN E KOMISIONIT PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM AFATSHKURTË TË PRONËS SË PALUATJSHME

2024/06/21 - 2:11

Forma e aplikacionit: VENDIM PËR FORMIMIN E KOMISIONIT PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM AFATSHKURTË TË PRONËS SË PALUATJSHME