Republika e Kosoves

Podujevë

VENDIM PËR MIRATIM PARAPRAK PËR DHËNIE NË SHFRYTËZIM AFATSHKURTË PRONËN E PALUAJTSHME TË KOMUNËS

2024/06/21 - 2:05

Forma e aplikacionit: VENDIM PËR MIRATIM PARAPRAK PËR DHËNIE NË SHFRYTËZIM AFATSHKURTË PRONËN E PALUAJTSHME TË KOMUNËS